Kandidaten

Oriëntatiefase
De interesse voor de openstaande positie is aanwezig. De beeldvorming is nog beperkt. In deze oriëntatiefase geven wij de voorkeur aan telefonisch contact. In dit gesprek wisselen wij informatie uit: meer achtergrond over de vacature en het bedrijf, meer informatie over jouw wensen en ambities.

Na één of meerdere telefonische contacten weten wij van elkaar of het zinvol is een vervolgtraject aan te gaan. De bijbehorende procedure lichten wij toe. Specifieke wensen nemen wij hierin mee. Wij ontvangen jouw Curriculum Vitae als wij die nog niet in ons bezit hebben.

Tussenfase
Met jouw toestemming stemmen wij jouw kandidatuur met de opdrachtgever af. Vertrouwelijkheid staat ook hierbij voorop. Vragen en/of opmerkingen uit deze sessie nemen wij met je door, telefonisch of in de volgende fase.

Kennismaking
Wij nodigen je uit voor een verdere kennismaking met ons in de vorm van een uitgebreid vraaggesprek. In overleg bepalen wij plaats, datum en tijdstip, rekening houdend met vertrouwelijkheid en eventuele beperkte mogelijkheden. De ervaringen uit dit gesprek nemen wij mee naar de opdrachtgever als aanvulling op jouw Curriculum Vitae.

Transparantie
Als intermediair zijn wij op opbouwende wijze kritisch. Uit eigen ervaring weten wij wat het bedrijfsleven en sleutelposities inhouden. Samen onderzoeken wij of je voldoende past bij de openstaande positie. Transparantie op dit punt is van beide kanten onontbeerlijk. Verder mag je van ons alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid bij het proces verwachten. Jouw gevoel over het geheel, over ons als bureau, moet ongeacht de uitkomst goed tot zeer goed zijn.

Gesprekken bedrijf
Het eerste gesprek bij het bedrijf vindt plaats. Er volgen 1 of meerdere gesprekken, afhankelijk van het bedrijf, het verloop en jouw wensen hierbij. In overleg voeren wij een referentiecheck uit. Een onafhankelijk assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wenk Recruitment & Executive Search verzorgt in deze fase de afspraken en terugkoppelingen.

Eindfase
In de eindfase faciliteren wij op verzoek bij onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Na contractafronding en tijdens de eerste maanden na de start houden wij regelmatig contact. In alle fases zijn wij beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen.