Overzicht

Overzicht
In het kort een overzicht waarbij wij u als opdrachtgever en u als kandidaat  kunnen ondersteunen:
– de genoemde functies geven een indruk op welk niveau wij ons richten en zijn dus geen limitatieve opsomming van onze ervaring –