Opdrachtgevers

Heldere afspraken
Wat kunnen wij van elkaar verwachten? Een oriënterend gesprek geeft u de gelegenheid een indruk van ons te krijgen en geeft ons inzicht in uw vraagstelling.

In het vervolg maken wij samen een eerste schets van de processtappen en al datgene wat daarmee samenhangt. Met wie gaan we praten, wat is het tijdspad, maar ook hoe communiceren wij het beste met elkaar. Een pragmatisch voorstel op maat met heldere afspraken als resultante.

Inventarisatieronde
Bij de actieve benadering van potentiële kandidaten speelt transparante en zo volledig mogelijke informatie over de openstaande positie een uiterst belangrijke, zo niet beslissende rol bij wel of geen interesse voor een vervolg.

Functiebeschrijving, uitdagingen, omgevingsfactoren – visie, cultuur, bedrijfsdoelstellingen, organisatie, …. – en arbeidsvoorwaarden maken stuk voor stuk wezenlijk onderdeel uit van deze informatie uitwisseling richting kandidaat.

Minstens zo belangrijk is helderheid met elkaar krijgen over de gewenste kwalificaties en competenties van de kandidaat. Beide vormen de basis van uw keuze en onze selecties. Een scherp persoonsprofiel samenstellen is de uitdaging.

Essentieel voor deze inventarisatieronde zijn dan ook gesprekken met alle direct belanghebbenden binnen het bedrijf. Door met elkaar te klankborden komen wij tot de kern van de zaak. Een must voor een succesvolle start van het daadwerkelijke recruitment proces.

In grote lijnen het vervolg
Wij analyseren de markt, bespreken online-adverteren als mogelijke extra optie met u, stellen searchmethodieken op, voeren dit uit en selecteren potentiële kandidaten die wij actief en persoonlijk benaderen. Geïnteresseerde kandidaten bespreken wij met u zodat een shortlist ontstaat.

Door uitvoerige interviews zorgen wij voor verdieping van de shortlist-kandidaten. De resultaten nemen wij met u door zodat gesprekken gepland kunnen worden. Na deze gesprekken is aanvullende toetsing van uw uiteindelijke kandidaat-keuze mogelijk door referentiechecks van onze kant en/of een assessment door een onafhankelijke partij.

Eindfase
Bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden kunnen wij u ondersteunen. Dat geldt ook voor het meedenken over het on-boarding proces. Als de kandidaat gestart is onderhouden wij in de eerste maanden contact over de ontwikkelingen, zowel met u als de kandidaat.

Transparantie
Als intermediair hebben wij in het totale proces vele contactmomenten, met kandidaten en met u als opdrachtgever. Mensenwerk en stuk voor stuk belangrijk. Wij gaan daarbij voor het allerbeste resultaat. Om dit te bereiken is transparantie van beide kanten onontbeerlijk. Verder mag u van ons alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid bij het proces verwachten. Uw gevoel over het geheel, over ons als bureau, moet hoe dan ook goed tot zeer goed zijn.